Trạm Biến Áp 220KV Hàm Tân

Công trình: Lắp Máy biến áp TBA 220kV Hàm Tân

Địa chỉ: Tân Phước, Hàm Tân, Bình Thuận

Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình điện miền Nam

Năm thực hiện: 2019 – 2020

 

Tin Liên Quan