Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN
Tỏa sáng bản sắc Việt Nam trên trường Quốc tế bằng nỗ lực trở thành Tập đoàn đầu phát triển Năng lượng Sạch, Thực phẩm Sạch UY TÍN”
SỨ MỆNH
“Mang lại GIÁ TRỊ cho Khách hàng, cho hội; Vun đắp cuộc sống hạnh phúc cho Nhân viên
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“Systech đặt UY TÍN lên hàng đầu

để tạo ra những Sản phẩm giá trị KHÁC BIỆT bởi những Con người CHUYÊN NGHIỆP”

Tin Liên Quan