Đầu tư và phát triển điện mặt trời nối lưới

Systech là nhà đầu tư và phát triển dự án uy tín, hiện tại 02 dự án mà công ty phát triển đã được duyệt Quy hoạch và đang tiến hành thực hiện các thủ tục tiếp theo để dự kiến thực hiện dự án năm 2022..

Cả hai dự án được xây dựng tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ngoài mục tiêu bổ sung một nguồn năng lượng sạch vào hệ thống điện Quốc gia. Dự án còn có mục tiêu lớn hơn nữa là cung cấp điện sử dụng tại chỗ cho các dự án đầu tư như dự án: Du lịch, dịch vụ, nuôi trồng, sản xuất và chế biến thủy hải sản trong tổ hợp dự án “Sahuynh Ecopark rộng hơn 2.000 ha” đồng thời kết hợp nuôi trồng Thủy sản phía dưới để tăng hiệu quả sử dụng đất và phát triển bền vững sinh kế cho người dân địa phương.

Tổng quy mô công suất của 02 nhà máy là 100 MWp ( 50MWp/Dụ án). Trong đó:

                                                                                                                                                                                                       (Hình ảnh có tính chât minh họa)

Nhà máy điện mặt trời nổi đầm An Khê: Dự án triển khai xây dựng nhà máy điện mặt trời lắp đặt nổi trên đầm với công suất lắp đặt 50MWp và đấu nối vào hệ thống điện Quốc gia 110kV. Dự kiến hoàn thành lắp năm 2022 sẽ cho sản lượng điện năm đầu đạt 74,444 triệu kWh

                                                                                                                                                                                                              (Hình ảnh có tính chât minh họa)

Nhà máy điện mặt trời kết hợp nuôi trồng tại đầm Nước Mặn: Dự án được triển khai xây dựng nhà máy điện mặt trời lắp đặt trên hệ đỡ giàn cọc trên đầm nước mặn với công suất lắp đặt 50MWp và đấu nối vào hệ thống điện Quốc gia 110kV. Dự kiến hoàn thành lắp đặt năm 2022 đặt sẽ cho sản lượng điện năm đầu đạt 74,444 triệu kWh.

Tin Liên Quan