Dự án Điện mặt trời Andong Meas 05 MWp tại Campuchia

  • Dự án: Đầu tư xây dựng khu liệp hợp nông nghiệp Koun Mom – Campuchia
  • Gói thầu: Thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời cho nông trường Andong Meas
  • Địa điểm: Nông trường Andong Meas, huyện Koun Mom, tỉnh Rattanakiri – Campuchia
  • Qui mô: 05 MWp
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Andong Meas
  • Năm thực hiện: 2019-2020

Toàn cảnh ĐMT Andong Meas – Tháng 10.2021

Tin Liên Quan