Tổng quát

 

Được thành lập từ năm 2005

Systech luôn đổi mới sáng tạo để xây dựng một tập đoàn kinh tế UY TÍN, 

hoạt động trong lĩnh vực đầu phát triển Năng lượng Sạch”, “Nông nghiệp Sạch”


Systech
luôn khát khao kiên định

xây dựng công ty trở thành CHUYÊN NGHIỆP nhằm mang

GIÁ TRỊ cho Khách hàng; cho hội và vun đắp cuộc sống hạnh phúc cho Nhân viên.

 

Tin Liên Quan