Đầu tư và phát triển điện mặt trời mái nhà

Dự án điện mặt trời mái nhà Đông Phương – Long An

Systech là nhà đầu tư và phát triển dự án, chúng tôi đã phát điện gần 50M điện mặt trời Mái nhà tại Việt Nam với các loại hình như sau:

  • Hình thức 1: Đầu tư ĐMT Mái nhà để bán điện 100% cho EVN
  • Hình thức 2: Đầu tư ĐMT Mái nhà để bán điện cho hộ sử dụng và phần dư bán cho EVN

Theo đó, Systech là nhà đầu tư sẽ tiến hành thuê “Mái nhà của Chủ mái” và thực hiện đầu tư xây dựng “Hệ thống điện mặt trời mái nhà”. Lượng điện do hệ thống tạo ra sẽ được hòa thẳng vào lưới điện và bán toàn bộ cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc lượng điện được tạo ra sẽ được bán trực tiếp cho chủ mái toàn bộ và/hoặc sản lượng điện dư sẽ được bán cho EVN.

  • Hình thức 3: Đầu tư ĐMT Mái nhà để bán điện 100% tại chỗ cho Chủ mái:

Systech là nhà đầu tư sẽ tiến hành thuê “Mái nhà của Chủ mái” và thực hiện đầu tư xây dựng “Hệ thống điện mặt trời mái nhà”. Lượng điện do hệ thống tạo ra sẽ được bán hết 100% cho Chủ mái nhà mà không phát lên lưới của EVN theo mô hình như sau:

 

Tin Liên Quan