Các dự án đang thực hiện

ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI “KẾT HỢP NUÔI TRỒNG” – ĐẦM NƯỚC MẶN
ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI “KẾT HỢP NUÔI TRỒNG” – ĐẦM NƯỚC MẶN Dự án: Nhà máy điện mặt trời kết hợp nuôi Hải Sâm  Công suất: 50 MWp  Địa điểm: Huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi  Tổng mức đầu tư: 60 triệu USD  Thời gian thực hiện: 2019 – 2022
ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI “NỔI”  – ĐẦM AN KHÊ
ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI “NỔI” – ĐẦM AN KHÊ Dự án: Nhà máy điện mặt trời nổi Công suất: 50 MWp Địa điểm: Huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Tổng mức đầu tư: 60 triệu USD Thời gian thực hiện: 2019 – 2022