Dự án Điện mặt trời Daunpenh 05 Mwp tại Campuchia

  • Dự án: Đầu tư xây dựng khu liệp hợp nông nghiệp Koun Mom – Campuchia
  • Gói thầu: Thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời cho nông trường Daunpenh, nông trường Lumphat.
  • Địa điểm: Nông trường Daupenh, nông trường Lumphat, tỉnh Rattanakiri, Campuchia
  • Qui mô: 05 MWp
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH DaunPenh Agrico
  • Năm thực hiện: 2019-2020

 

 

Tin Liên Quan