Dự án Điện Mặt trời mái nhà tại Quảng Nam 05 MWp

Công trình: Điện mặt trời mái nhà trang trại Hoàng Gia Phát

Địa chỉ: Trang trại Hoàng Gia Phát, thôn Cẩm An, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Quy mô công suất: 05 MWp

Chủ đầu tư: Systech

Hoàn thành: 2020

Tin Liên Quan