Trạm biến áp 220kV Mường Tè

Công trình: TBA 220kV Mường Tè

Địa chỉ: Bum Nưa, Mường Tè, Lai Châu

Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình điện miền Trung

Năm thực hiện: 2020 – 2021

Tin Liên Quan