Dự án Điện mặt trời mái nhà Đông Phương 03MWp

  • Công trình: Điện mặt trời mái nhà Công ty TNHH MTV Dệt Kim Đông Phương
  • Quy mô công xuất: 3 MWp
  • Chủ đầu tư: HAE,DKK/Systech
  • Địa chỉ: KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An
  • Năm thực hiện: 2019 -2020

 

 

 

Tin Liên Quan