ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI “KẾT HỢP NUÔI TRỒNG” – ĐẦM NƯỚC MẶN

  • Dự án: Nhà máy điện mặt trời kết hợp nuôi Hải Sâm 
  • Công suất: 50 MWp 
  • Địa điểm: Huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 
  • Tổng mức đầu : 60 triệu USD 
  • Thời gian thực hiện: 2019 – 2022

Tin Liên Quan