ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI “NỔI” – ĐẦM AN KHÊ

  • Dự án: Nhà máy điện mặt trời nổi
  • Công suất: 50 MWp
  • Địa điểm: Huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
  • Tổng mức đầu : 60 triệu USD
  • Thời gian thực hiện: 2019 – 2022

 

Tin Liên Quan