Trạm biến áp 220kV Di Linh

Công trình: Trang thiết bị đồng bộ trạm 220 Di Linh

Địa chỉ: Di Linh, Lâm Đồng

Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình điện miền Trung

Năm thực hiện: 2020

Tin Liên Quan