Dự án Điện mặt trời mái nhà CLC 619 KWp

  • Công trình: Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Công ty Môi trường Cửu Long
  • Quy mô công xuất: 619.2 KWp
  • Chủ đầu tư: Systech HAE
  • Địa chỉ: Bãi rác Đập Đá, xã Mỹ Thọ, Cao Lãnh, Đồng Tháp
  • Năm thực hiện: 2019 -2020

Tin Liên Quan