Dự án Điện mặt trời mái nhà cảng Bình Long 900Kwp

  • Công trình: Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Cảng Bình Long
  • Quy mô công xuất: 900 KWp
  • Chủ đầu tư: Systech SSP
  • Địa chỉ: KCN Bình Long, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
  • Năm thực hiện: 2019 -2020

Tin Liên Quan