Trạm Biến áp 500kV Phố Nối

Công trình: Đường dây nhiệt điện 220kV Hải Dương – TBA 500kV Phố Nối

Địa chỉ: Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình điện miền Bắc

Năm thực hiện: 2020

 

Tin Liên Quan