Công trình 35KV – Quảng Nam

Dự án: Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Thôn A Banh, xã Tr’Hy, huyện Tây Giang, Quảng Nam

Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án công nghiệp Quảng Nam

Năm thực hiện: 2014 – 2015

 

Tin Liên Quan